Du er her

Doktorgrad

Doktorgrad
Publisert
5. november 2009
Doktorgrad
Publisert
5. november 2009

Hvordan påvirkes den psykiske helsen hos barn i alderen 9–13 år?

Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2009

Ulike mobbeundersøkelser gir ulike resultater, i så stor grad at uhederlige ledere kan dra nytte av det ved å velge en undersøkelse som tildekker istedenfor å avdekke.

Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2009

Den kurdiske frigjøringsbevegelsen PKK legger vekt på utdanning av medlemmene. Utdanningen har skapt økt selvtillit og verdighet.

Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2009

Engstelige og depressive tanker hos mor påvirker barnets kosthold negativt.

Doktorgrad
Publisert
5. oktober 2009
Doktorgrad
Publisert
5. august 2009

Avhandlingen kan bidra til tidlig oppdagelse av demens, noe som er viktig for å hemme og forhåpentligvis stoppe sykdomsutviklingen.

Doktorgrad
Publisert
5. august 2009

Internettbaserte programmer for å støtte lisvsstilsendringer bør legge vekt på personenes tiltro til egen mestringsevne.

Doktorgrad
Publisert
5. august 2009
Doktorgrad
Publisert
5. juni 2009

Sider