Du er her

Tilknytning

Hvordan påvirkes den psykiske helsen hos barn i alderen 9–13 år?

Henrik Daae Zachrisson forsvarte 9. mai 2009 avhandlingen Attachment in middle and late childhood. Measurement validation and relation to mental health problems for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo.

Barnas tilknytning beskrives ved hjelp av en dimensjon som går fra sikker til unnvikende tilknytningsstil, og en som går fra involverende til idealiserende. Bruken av dimensjoner fremfor kategorier gir mer nyansert kunnskap, fordi det er forskjeller i graden av sikker tilknytning. Barn som ikke opplever foreldre som tilgjengelige og trygge, har økt risiko for psykiske plager når de opplever vansker i familien. Barn som opplever foreldrene som tilgjengelige og beskyttende, men likevel utvikler symptomer på angst og depresjon, har vanskelig temperament i kombinasjon med belastninger i familien.

Kontakt henrik.daae.zachrisson@fhi.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen