Du er her

Raske fryktsignaler

Fryktreaksjon i løpet av få millisekunder tyder på at ubevisste prosesser står bak.

Ole Åsli forsvarte 8. mai 2009 avhandlingen In the blink of an eye: The latency of potentiated startle reveals the role of awareness in conditioning and fear for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø.

Gjentatte paringer av en ubehagelig stimulus med en nøytral tone skapte en fryktreaksjon til tonen. To typer klassisk betinging ble brukt. I utsatt betinging presenteres den betingede stimulus og varer helt til den ubetingede stimulus presenteres. I sporbetinging presenteres den betingede stimulus først, deretter kommer et mellomrom uten noen stimulus, før den ubetingede stimulus presenteres. Fryktreaksjoner etter utsatt betinging viste seg bare noen få millisekunder etter presentasjon av den fryktede stimulus, mens reaksjonen etter sporbetinging ikke kom før etter ett og et halvt sekund. Forskjellen tyder på at forskjellige strukturer i hjernen ligger bak disse to typene læring. I tillegg tyder dette på at utsatt læring kan skje ubevisst, mens sporbetinging ikke kan skje ubevisst.

Kontakt ole.asli@uit.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen