Du er her

Doktorgrad

Doktorgrad
Publisert
5. april 2009

Grad av dissosiasjon henger sammen med alvorlighetsgrad av overgrep i barnedommen.

Doktorgrad
Publisert
5. april 2009

Doktorgradsprosjektet gir kunnskap om hvorfor og hvordan mennesker bruker Internett til helseformål.

Doktorgrad
Publisert
5. april 2009

Placeboresponsen i smerte henger sammen med reduksjon av negative emosjoner. Menn rapporterer lavere smerte når de blir testet av en kvinne.

Doktorgrad
Publisert
5. april 2009

De fleste saker lar seg løse når rettsprosessen legger vekt på hvordan foreldrene kan bidra til at barna skal få det godt med dem som mor og far.

Doktorgrad
Publisert
5. mars 2009
Doktorgrad
Publisert
5. mars 2009

Pasienter med bipolar type I-lidelse har ofte manglende innsikt i egne symptomer.

Doktorgrad
Publisert
5. mars 2009

Sosiale faktorer er viktige for utvikling av spiseforstyrrelser hos unge kvinner.

Doktorgrad
Publisert
7. februar 2009

Tidlig intervensjon gir bedret felles oppmerksomhet ved tolv måneders alder. Jenter skåret generelt bedre enn gutter.

Doktorgrad
Publisert
7. februar 2009

Enkle metoder gjør det mulig å identifisere halvparten av alle barn med utviklingsvansker og ni av ti barn med funksjonshemning før fylte fire år.

Doktorgrad
Publisert
7. februar 2009

Sider