Du er her

Doktorgrad

Doktorgrad
Publisert
5. juni 2009

Studien tyder på at mange spilleavhengige trenger mer omfattende og bedre tilpasset behandling enn det som har vært vanlig i Norge.

Doktorgrad
Publisert
5. juni 2009
Doktorgrad
Publisert
5. mai 2009

Avhandlingen undersøker hvilken rolle kognitive tester har i utredningen av demens. Tidlig diagnostikk kan gi bedre støtte og behandling.

Doktorgrad
Publisert
5. mai 2009

Avhandlingen avdekker alvorlige svakheter ved en anerkjent test, og setter spørsmålstegn ved teorien som ligger til grunn for begrepet emosjonell intelligens.

Doktorgrad
Publisert
5. mai 2009

Avhandlingen viser behovet for at evolusjonspsykologien som forskningsprogram må modifiseres for å bedre programmets evne til å studere individuelle forskjeller.

Doktorgrad
Publisert
5. mai 2009

Konklusjonen i avhandlingen er at en del psykologiske tester går ut på dato, eller har begrenset verdi.

Doktorgrad
Publisert
5. mai 2009
Doktorgrad
Publisert
5. april 2009
Doktorgrad
Publisert
5. april 2009

Det er ikke noe klart skille mellom autisme og normalfungering.

Doktorgrad
Publisert
5. april 2009

En av fem personer med utviklingshemning har til tider svært utfordrende atferd.

Sider