Du er her

Reduksjon av medlemskontingent

Vi minner om at frist for å søke nedsettelse i medlemskontingenten for 2004 er 1. desember 2004.

Det er vedtatt nye retningslinjer for nedsettelse og betaling av medlemskontingent til Norsk Psykologforening. Se Tidsskriftet nr. 12/2003.

Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet.

Se retningslinjene på www.psykologforeningen. no, eller ta kontakt med sekretariatet dersom du har spørsmål.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 11, 2004, side

Kommenter denne artikkelen