Du er her

Tittel og lønn

Publisert
1. november 2004

Jeg vet at et par kolleger i en annen del av landet har fått tittelen seniorpsykologspesialist og lønn på vel 500 000. Kan jeg søke om å få bruke denne tittelen i forbindelse med lønnsforhandlingene?

Erfaren psykolog

Reglene og avtalene i ett helseforetak gjelder ikke for deg som jobber i et annet helseforetak. Dette gjelder både bruken av tittelen og hva slags lønn som eventuelt er koplet til tittelen. Ta kontakt med din hovedtillitsvalgte om disse tingene. Det er naturlig i en profesjon som vår å skille mellom ulike nivåer i stillingstittelen – og et tilsvarende skille i lønn. Tittelbruken har endret seg mye de senere årene. Gjennomgående skilles det alltid mellom psykologspesialist og psykolog. Her er stillingsbruken entydig koplet til et kvalifikasjonsnivå og tilhørende forventninger til yrkesrolle og ansvar. Skillene mellom ulike psykologer eller mellom ulike spesialister varierer mye på de forskjellige arbeidssteder. Eksempler på tittelbruk er psykolog – spesialpsykolog, og psykologspesialist – seniorpsykologspesialist. Også tittelen avdelingspsykolog brukes. Hvilke titler som brukes i helseforetakene fremgår av den lokale B-delsavtalen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 11, 2004, side

Kommenter denne artikkelen