Du er her

Mastergrad i arbeidslivsfag

Ved Universitetet i Bergen begynner nå et nytt studium for mastergrad i arbeidslivsfag. Tidligere har det kun vært undervisning på lavere nivå i dette feltet. Opptakskriterier er bachelorgrad med relevant spesialisering. Etter vurdering kan annen utdanning/organisasjon/arbeidslivserfaring være grunnlag for opptak. Nærmere opplysninger: www.aks.as. Søknadsfrist 1. november.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 11, 2004, side

Kommenter denne artikkelen