Du er her

Nevropsykologer – takstmøte

Alle nevropsykologer som driver privatpraksis basert på refusjon fra folketrygden bør delta på et to timers møte den 20. november. Dette er et internt møte kun for nevropsykologer med refusjonsavtaler/driftstilskudd, og gjennomføres i tilknytning til Nevropsykologisk Forenings fagkonferanse. Det er kun spesifikke problemstillinger som gjelder denne type utredningspraksiser som blir tatt opp. Vanlig takstbruk vil ikke være tema for dette møtet. Se invitasjon fra Nevropsykologisk Forening.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 11, 2004, side

Kommenter denne artikkelen