Du er her

Takstmøte i Tromsø

Oppgjørskontorene er i en flerårig kontrollaksjon rettet mot trygdeoppgjørene for psykologer. En del uheldig takstbruk er konstatert. I løpet av noen år vil regninger kunne kontrolleres maskinelt, og uheldig takstbruk vil raskt kunne påvises, noe som kan føre til krav om tilbakebetaling av gal takstbruk for inntil tre år tilbake i tid. Det kan synes som enkeltes takstpraksis og journalføringspraksis ikke er oppdatert i tilstrekkelig grad. Dette er unødvendig, ettersom korrekt takst- og journalpraksis (de to må ha en viss sammenheng) øker effektiviteten. Det er derfor gjennomført kveldsmøter om takstbruk i Oslo, Bergen og Trondheim. Den 28. januar vil det bli gjennomført et tilsvarende møte i Tromsø, der også den nye rammeavtalen vil bli gjennomgått. Det vil bli sendt ut invitasjon til alle psykologer med refusjonsrett/driftstilskudd i de tre nordligste fylkene. Alle psykologer som driver refusjonsbasert praksis oppfordres til å delta.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 11, 2004, side

Kommenter denne artikkelen