Du er her

Nasjonal konferanse om akuttpsykiatri

Styret i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri har gleden av å invitere til den 4. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri.

Forumet ble opprettet i 2002. En rekke engasjerte kolleger og medarbeidere fra ulike deler av spesialisthelsetjenestens akutt-psykiatritilbud har deltatt som innledere, deltakere og støttespillere. Styret har støtte fra Den norske lægeforening, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund for drift av forumet.

Temaer for konferansen i 2005 er de faglige utfordringene vi står overfor: Hva er faglig god akuttpsykiatri? Har vi den kompetansen vi trenger og nødvendige rammer for å utøve akutthjelp på en tilfredsstillende måte? Hvilke forventninger har samfunnet til det psykiatriske akutt-tilbudet? Programmet er lagt ut på www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Konferansen har som mål å være et tverrfaglig samlingspunkt innen arbeidsfeltet. Vi håper programmet vil bidra til faglig utvikling, inspirasjon og glede. Konferansen er godkjent for 12 timer spesialisering og vedlikehold for psykologer. For ytterligere informasjon, kontakt styrets representanter fra NPF: Elisabeth Holck–Steen, elisabeth.holck-steen@sshf.no; Arne Repål, arne.repal@piv.no; eller Espen Egeland Valseth, evalseth@hnt.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 11, 2004, side

Kommenter denne artikkelen