Du er her

Tillitsvalgtkurs

Det planlegges to vanlige tredagers tillitsvalgtkurs i februar. Ett i Bergen og ett i Oslo, sannsynligvis i uke 6. Nærmere invitasjon vil bli sendt direkte til de som er registrert som tillitsvalgte i vårt medlemsregister. Målgruppen for kurset er NPF-tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på tilltsvalgtkurs, eller som ikke har deltatt på lang tid. Temaer som tas opp er aktuelle bestemmelser i arbeidslivets lov- og avtaleverk, arbeidsavtaler, samarbeid og medbestemmelse i arbeidslivet, regler ved oppsigelser og omstillinger, tariffoppgjør og lønnspolitikk, forhandlingsteknikk med mer. Tillitsvalgte fra alle tariffområder kan delta. Benytt påmeldingsskjemaet vedlagt invitasjonen. Påmelding og henvendelser til Lisbet Jonassen, tlf 23 10 31 31, e-post lisbet@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 11, 2004, side

Kommenter denne artikkelen