Du er her

Nytt nettsted www.kriser.no

Senter for Krisepsykologi i Bergen har utarbeidet et nettsted med anbefalinger for psykososial oppfølging i kommunene etter traumatiske hendelser. Nettstedet vil være gratis i bruk, og skal være i drift fra 1. desember 2004.

Nettstedet er resultatet av et toårig prosjekt utført med støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering i samarbeid med Landsforeningen til støtte ved krybbedød, gjennomført i tidsrommet 2003–2005.

Innholdet for nettstedet er bygget over fire deler:

  • Ressursbank (temaer som utdyper psykososial oppfølging)
  • Organisering (tips for organisering av psykososial oppfølging)
  • Rutiner (anbefalinger for psykososial oppfølging av spesifikke hendelser)
  • Generell informasjon (bakgrunn for sidene, referanser, lenker)

Hensikten er å gi detaljerte råd til hjelp for kommunene når de skal utarbeide kriseplaner. I tillegg vil sidene kunne være til hjelp og inspirasjon for fagfolk som arbeider med psykososial oppfølging i skole, spesialisthelsetjeneste, etc.

Som ledd i promoteringen av nettstedet, vil alle kommunale kriseteam, gjennom brev til kommuneoverlegen, samt psykiatrikoordinatorer og politirepresentanter, få tilbud om fylkesvise, kostnadsfrie seminarer i tidsrommet november 2004 – mars 2005.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Kari Dyregrov, kari@krisepsyk.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 11, 2004, side

Kommenter denne artikkelen