Du er her

Mer amming?

Publisert
1. november 2004

For tiden er tre av fire psykologer ammende/gravide her ved klinikken. Hovedtariffavtalen gjelder for perioden 1.04.02–31.03.04, og ny tariffavtale er ennå ikke kommet. Gjelder den gamle avtalen fortsatt? Etter avtalen kan jeg som ansatt gis fri med lønn i inntil to timer per arbeidsdag for å amme mitt barn. Barnet til den ene av oss blir straks ett år, og vi forstår det slik at moren fortsatt kan ta ut ammetid med lønn. Er det slik?

Den gode mor

Den gamle hovedtariffavtalen gjelder frem til ny avtale blir undertegnet. For helseforetakene er ennå ikke de innledende sentrale forhandlingene gjennomført. De såkalte sosiale bestemmelsene i avtalen har mange elementer, deriblant bestemmelsene om amming. Er barnet mer enn ni måneder, kan arbeidsgiver kreve at lege bekrefter at amming pågår. Men det er vel ikke vanlig å amme i noe særlig omfang når barnet er mer enn ett år?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 11, 2004, side

Kommenter denne artikkelen