Du er her

Syke barn

Publisert
1. desember 2005

Min samboer har to små barn fra et tidligere forhold. Hun er mye bortreist i sin jobb, og jeg må ofte passe barna når de blir syke. Har jeg rett på fri med lønn?

Sosial far

Det er fra 2003 åpnet mulighet for at moren, som hos dere er definert alene om omsorgen, kan overføre inntil ti av sine omsorgspengedager til ny samboer, dersom de har bodd sammen i minimum tolv måneder. Det er et vilkår at trygdekontoret er varslet skriftlig. Det er mitt inntrykk at dette praktiseres fleksibelt hos de fleste arbeidsgivere.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 12, 2005, side

Kommenter denne artikkelen