Du er her

Årsmøte for Akershus lokalavdeling

Publisert
1. desember 2005

Møtet holdes onsdag 8. februar 2006, kl 18.00 i Psykologforeningens lokaler i Storgata 10 A, Oslo.

Vi skal evaluere de endringer som styret nå gjør i driften av lokalavdelingen, og diskutere hva som blir prioriterte oppgaver kommende år.

Dersom du vet om saker som bør behandles på vårt årsmøte, eller har forslag til kandidater til neste års styreverv, vil dine innspill bli tatt med om vi får melding innen 17. januar 2006. Kontakt i så fall undertegnede.

Saksliste for årsmøtet samt forslag til valg av styremedlemmer blir sendt ut senest 25. januar 2006 til dere som har oppgitt e-postadresse til Psykologforeningen. Informasjonen legges samtidig ut på vår hjemmeside http://www.akershuspf.net/

Jeg oppfordrer deg til å sette av tiden og bli med på møtet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 12, 2005, side

Kommenter denne artikkelen