Du er her

– En velsignet menneskelighet

En velsignet menneskelighet strømmer mot en fra Åse Gruda Skards publikasjoner, sier barnepsykolog Lisbeth Palme. Mor Åse har også hatt sterk innflytelse på barne-omsorgen i Sverige.

Publisert
1. desember 2005

Arrangører, familiemedlemmer og foredragsholdere, fra venstre Fanny Duckert, Torild Skard, Magne Raundalen, Målfrid Grude Flekkøy, Jesper Juul, Lisbeth Palme, Reidar Hjermann og Hanne Reichelt.

Lisbeth Palme var sammen med Magne Raundalen en av flere foredragsholdere på et minnearrangement holdt av Psykologisk institutt, UiO og Norsk Psykologforening. Palme beskrev Skards bøker som forfriskende, balanserte og forståelsesfulle. Hun fremhevet hennes rolle i den svenske «Barnstugutredningen». Dette var en omfattende nasjonal utredning, der resultatene ble sett på som en bibel, og som påvirket både barneomsorgen og samfunnsutviklingen i Sverige. Palme knyttet også Skards innflytelse til utviklingen av UNICEF og FNs Barnekonvensjon.

Den danske familieterapeuten og forfatteren Jesper Juul, fremhevet at når barn er problematiske, er det ofte de voksne som er problemet. Barn har stor visdom, men ingen erfaring. Voksne har erfaring og overblikk, men må lære seg hvem barnet er. God oppdragelse krever voksent lederskap. Det handler om å utøve ledelse uten å krenke barnas integritet, basert på likeverdighet.

Barneombud Reidar Hjermann hevdet at vårt sikkerhetsnett for barn dessverre har mange huller. Mens man i dag er opptatt av verdiskapningen innen næringslivet, har vi en tendens til å overse den verdiskapningen som skjer på kjøkkenet, i skolen og i barnehagen. I et av verdens rikeste land er det mange lidende barn der ute, fordi lobbyistene på Stortinget ikke tenker på de neste generasjonene. Hjermann utfordret psykologer og Psykologforeningen til å få en mye sterkere stemme overfor beslutningstakerne. Barna er den eneste tilknyttingen vi har til fremtiden, avsluttet Barneombudet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 12, 2005, side 1141

Kommenter denne artikkelen