Du er her

Varierende lønn i sykehus

Publisert
1. desember 2005

Med enkelte unntak er lønnsnivået i sykehusene nå:

Psykologer 340/360 000 – eller mer

Spesialister 420/440 000 – eller mer.

Ullevål sykehus i Oslo sentrum avlønner nyutdannede psykologer med 340 000 i årslønn, med garanterte lønnsopprykk de neste år. Helseforetaket Rus Midt-Norge lønner psykologer med 360 000, mens Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) gir nyutdannede 345 000. Diakonhjemmets sykehus er et privat sykehus i Oslo, det er ikke omfattet av NAVOs avtaler, og har allerede i over ett år lønnet nyutdannede med 345 000. Diakonhjemmet skal ha nye forhandlinger før jul med virkning fra 1. mai 2005. Psykologspesialister ved Aker sykehus lønnes nå med 440 000, etter at de tidligere har ligget langt etter andre i Oslo-området. Også ved sykehuset i Tromsø (UNN) har de hatt vansker med å få spesialister grunnet lønnsnivået. Laveste lønn for spesialister ved UNN er nå lagt på 460 000 – for mange et lønnsøkning på 70 000. Ved Helse Finmark er laveste lønn for spesialister fortsatt 485 000.

Ved Helse Bergen tjener et titall psykologer uten lederansvar mer enn 500 000. Poliklinikkledere (med spesialitet) har rundt 520 000 eller mer. Seksjonsledere (ett nivå over poliklinikkledere) med spesialitet og noe erfaring vil ligge fra 565 000 og oppover. Lederlønninger har tradisjonelt vært lavt lønnet i offenlig sektor. I en del helseforetak blir lederansvar etter hvert noe bedre honorert. For å få dyktige ledere i det offentlige er det viktig at kompenseringen for ledelse fortsatt øker betraktelig.

Resultatene varierer altså mye fra helseforetak til helseforetak. Husk at de lønninger som er oppgitt her, kun er de laveste lønninger i det enkelte foretak. Mange har mer enn dette. Husk å diskutere lønn før du sier ja til en stilling du har søkt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 12, 2005, side

Kommenter denne artikkelen