Du er her

Resultatet NAVO-helse

Publisert
1. desember 2005

Resultatene fra de lokale forhandlingene er nå offisielle. Der partene i det enkelte helseforetak ble enige, er enighetsprotokollen også resultatet. Der partene i det enkelte sykehus ikke ble enige, er det arbeidsgivers siste tilbud som blir resultatet. Ved ett sykehus der Psykologforeningen hadde brudd, Sunnås, gis imidlertid ytterligere kr 10 000 til kompetansehevingstiltak innenfor området TBI. Dette er en kosmetisk endring på arbeidsgivers siste tilbud, og evner ikke å løse de store lønnsmessige problemer man nå har ved sykehuset.

Alle de lokale avtalene gis et tillegg: «Arbeidstaker som er borte fra arbeidet med rett til fødselspenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, gis et individuelt lønnstillegg tilsvarende det kategoriopprykk de ville fått dersom de var i jobb. Tillegget gis som et personlig tillegg.» Ved sykehus der det er systemer med ansiennitetsopprykk eller kvalifikasjonsopprykk, kan dette gi utslag.

De sosiale bestemmelsene skal fortsatt ligge i den sentrale avtalen. Et partssammensatt utvalg på sentralt nivå skal før mars gå igjennom forhandlingsmodellen i NAVO. Også de andre hovedsammenslutningene deltar i dette arbeidet. Det blir et viktig arbeid fremover.

Den nye overenskomsten med NAVO-helse gjelder frem til 31. desember 2006. Alle avtalte lønnstillegg gis med virkning fra 1. januar 2005, så sant ikke annet er avtalt lokalt. Det skal være ny runde med lønnsforhandlinger med virkning fra 1. januar 2006.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 12, 2005, side

Kommenter denne artikkelen