Du er her

Vel å merke

Vel å merke
Publisert
1. september 2004
Vel å merke
Publisert
1. september 2004
Vel å merke
Publisert
1. september 2004

Nå foreligger norsk oversettelse av et klassifikasjonssystem som ikke legger hovedvekten på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne i samspill med omgivelsene. Det åpner mulighetene for et felles fagspråk på tvers av yrkesgrupper og etater.

Vel å merke
Publisert
1. september 2004

Rådet for psykisk helse ønsker å samarbeide med miljøer, personer, organisasjoner og tjenestesteder som vil prøve ut nye veier for å bedre kvaliteten innenfor feltet psykisk helse. Det er også mulig å søke stimuleringsmidler.

Vel å merke
Publisert
1. august 2004
Vel å merke
Publisert
1. august 2004
Vel å merke
Publisert
1. august 2004
Vel å merke
Publisert
1. august 2004
Vel å merke
Publisert
1. august 2004
Vel å merke
Publisert
1. august 2004

Sider