Du er her

Møte om funksjonell hjerneavbilding

Norsk Forum for Nevropsykiatri arrangerer møte 14.–15. oktober 2004 på Oslo Plaza hotell, om nevropsykiatriske problemstillinger knyttet opp mot funksjonell hjerneavbildning, vesentlig PET (positron-emisjons tomografi).

I løpet av 2005 blir PET-metoden tilgjengelig her i landet, i form av et PET-nettverk i Oslo og PET/CT-skannere tilgjengelig på Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Vi bør se muligheten for bruk av funksjonell hjerneavbildning i forhold til blant annet somatisering og smerteproblematikk, avhengighet og rus.

Også i år ønsker vi å stimulere til presentasjon av deltakernes egen forskning, og inviterer alle til å sende inn et kortfattet resymé med resultater fra egen forskning. Abstractet må være systematisk satt opp (målsetting, metode, resultater, konklusjon) på engelsk eller norsk og på maksimalt 250 ord. De ti beste vil bli invitert til å holde et foredrag på 10 minutter, og en forskningspris på 10 000 kroner blir delt ut til beste presentasjon.

Påmelding til msa@sir.no innen en uke før møtet. Deltakeravgiften er kr 1000. Vel møtt til et spennende møte i oktober!

Styret i Norsk Forum for Nevropsykiatri

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 8, 2004, side

Kommenter denne artikkelen