Du er her

Årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening

Norsk Nevropsykologisk Forening arrangerer årsmøte og årsmøtekurs. Denne gangen er temaet for årsmøtekurset nevropsykologisk kartlegging, og karakteristikk av barn med språkvansker. Hovedforeleser vil være professor James Stevenson, University of Southampton. Han vil holde en workshop om språkforstyrrelser hos barn ut fra et genetisk perspektiv og i forhold til atferdsmessige og emosjonelle problemer. Professor Christopher Gillberg vil snakke om språkvansker ved ulike psykiske lidelser hos barn. Fra vårt norske fagmiljø vil Margaret Klepstad Færevåg ta for seg kartlegging av språkvansker fra småbarnsalder og skolealder, Ernst Ottem vil snakke om kognitiv funksjon hos barn med språkvansker og Hanne Kristensen vil snakke om selektiv mutisme hos barn. Overlege Jon Skranes vil gjennomgå kognitive utfall og cerebral MR hos premature. I tillegg til det rent faglige er årsmøtet et sosialt møtepunkt for norske nevropsykologer, og vi ønsker velkommen til årsmøtemiddag og gode samtaler med kolleger.

Årsmøte og årsmøtekurs avholdes 6. og 7. november på Rainbow Hotel Opera i Oslo. For påmeldingsskjema og utfyllende program viser vi til foreningens hjemmeside www.nevropsyk.org.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 8, 2004, side

Kommenter denne artikkelen