Du er her

Vel å merke

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 8, 2004, side 659

Kommenter denne artikkelen