Du er her

Vel å merke

Vel å merke
Publisert
1. desember 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. november 2004
Vel å merke
Publisert
1. september 2004

Nå foreligger norsk oversettelse av et klassifikasjonssystem som ikke legger hovedvekten på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne i samspill med omgivelsene. Det åpner mulighetene for et felles fagspråk på tvers av yrkesgrupper og etater.

Sider