Du er her

Faglig forum for psykosebehandling

Savner du faglig forum for psykologisk behandling ved psykoser? Endelig er The International Society for the Psychological treatments of the Schizophrenias and other psychoses (ISPS) etablert med egen avdeling i Norge!

ISPS er en interesseorganisasjon som arbeider for å fremme kunnskap om psykologiske tilnærminger ved de alvorligste psykiske lidelser, samt å bedre integrasjonen mellom forskjellige faglige tilnærminger innen feltet. Organisasjonen arrangerer internasjonale konferanser hvert tredje år, i tillegg til lokale konferanser, og publiserer litteratur om temaet.

Sett av tid til fagkonferansen «Individuelt tilpasset terapi ved psykoselidelse» på Hamar 14.–15. oktober. Et sentralt spørsmål vil være: Er en tilpasning mulig i forhold til individualterapi, gruppeterapi, miljøterapi og andre terapiformer? Der møter du foredragsholdere som psykolog PhD Malcom Stewart fra New Zealand, professor Howard Kibel, USA, psykiater Brian Martindale, England, psykolog PhD Jaaikku Seikkulla, Finland, sykepleier Phd Solfrid Vatne og psykiater Reidar Kjær.

Det er nå lenge siden mennesker med psykotiske lidelser primært ble behandlet innen de «tunge» psykiatriske sykehusavdelingene, men mange kolleger opplever så vel faglig usikkerhet som mangel på kolleganettverk når de er terapeutisk involvert i denne problematikken. Her er en mulighet for å etablere nettverk. Bli med på å gjøre konferansen til et møtested for psykologer som er engasjert i psykotiske lidelser, enten du arbeider innen det offentlige psykiske helevern eller i privat praksis.

Konferansen er priset lavt (kr 1995) fordi den avsluttes med stilftelsesmøtet ISPS Norge.

For program/påmelding: isps@syke-huset-innlandet.no

Anita Cecilie Buzzi, Interimstyret for stiftelse av ISPS-Norge

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 8, 2004, side

Kommenter denne artikkelen