Du er her

Askevolds legat

Ellen-Margrethe og Finn Askevolds legat er opprettet av Finn Askevold til fremme av sykoanalytisk/psykosomatisk forsk-ning. Avkastning av legatet skal brukes til utdeling av årlig stipend til slik forsk-ning, primært til klinikere (enkeltpersoner), slik at de kan kjøpe seg fri fra for eksempel privatpraksis eller annet klinisk arbeid for å kunne arbeide med et mindre prosjekt, eller et klinisk material med henblikk på publisering.

Hvis det etter styrets mening ikke er innkommet søknader som er gode nok, skal utdelingen utsettes ett år, slik at det i 2005 kan gis to stipend. Stipendet deles ut på julemøtet i Norsk Psykoanalytisk forening.

Søknadsfristen er 1. oktober 2004. Søknaden sendes til styrets leder Svein Friis, Avdeling for Forskning og Undervisning, Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus,0047 Oslo. Spørsmål kan rettes til Svein Friis, tlf 22 11 84 40.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 9, 2004, side

Kommenter denne artikkelen