Du er her

Landsmøtet 2004 –innstilling fra Valgkomiteen

Publisert
1. august 2004

Det vises til vedlegget til Tidsskriftets julinummer med innkalling til landsmøtet og valgkomiteens innstilling. Her kommer resten av valgkomiteens innstilling.

Elin Bjøru, Sør-Trøndelag

gjenvalg

Karen Hassel, Oslo

gjenvalg

Harald Holthe, Nord-Trøndelag

gjenvalg

Snefrid Møllersen, Finnmark

gjenvalg

Kjersti Arefjord, Hordaland

ny

May-Britt Grøsfjed, Telemark

ny

Alle sagt seg villige

Sidsel Toft, Hordaland

leder

gjenvalg

Tom Barth, Hordaland

nestleder

gjenvalg

Morten Thorsen, Sør-Trøndelag

medlem

gjenvalg

Kristin Ottesen, Oslo

medlem

ny

Linn Hamilton, Aust-Agder

medlem

ny

Rolf Sundet, Buskerud

varamedlem

gjenvalg

Elisabeth Holck-Steen og Grete Lilledalen trekker seg.

Valgkomiteen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 8, 2004, side

Kommenter denne artikkelen