Du er her

Landsmøtet 2004 –innstilling fra Valgkomiteen

Det vises til vedlegget til Tidsskriftets julinummer med innkalling til landsmøtet og valgkomiteens innstilling. Her kommer resten av valgkomiteens innstilling.

Elin Bjøru, Sør-Trøndelag

gjenvalg

Karen Hassel, Oslo

gjenvalg

Harald Holthe, Nord-Trøndelag

gjenvalg

Snefrid Møllersen, Finnmark

gjenvalg

Kjersti Arefjord, Hordaland

ny

May-Britt Grøsfjed, Telemark

ny

Alle sagt seg villige

Sidsel Toft, Hordaland

leder

gjenvalg

Tom Barth, Hordaland

nestleder

gjenvalg

Morten Thorsen, Sør-Trøndelag

medlem

gjenvalg

Kristin Ottesen, Oslo

medlem

ny

Linn Hamilton, Aust-Agder

medlem

ny

Rolf Sundet, Buskerud

varamedlem

gjenvalg

Elisabeth Holck-Steen og Grete Lilledalen trekker seg.

Valgkomiteen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 8, 2004, side

Kommenter denne artikkelen