Du er her

Tar grep om barnevernet

Kommunene skal få mer ansvar.

Publisert
3. mai 2017

BARNEVERN

VI VET AT det er kompetanseutfordringer i barnevernet, og kommunene etterspør selv mer kunnskap og muligheter for videreutdanning av barnevernledere. Derfor tar vi nå grep.

Jeg har nettopp lagt fram barnevernsreformen, der vi foreslår at kommunene får mer ansvar for barnevernet. Samtidig legger vi opp til en kraftig satsing på kompetanse slik at kommunene kan møte utfordringene og få et større ansvar. Jeg er glad for at vi har fått en ny barnevernslederutdanning i samarbeid med NTNU og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Til høsten lanserer jeg en flerårig kompetansestrategi i barnevernet. Det er den største kompetansesatsingen vi har sett i norsk barnevern. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har et større arbeid på gang for å redusere antallet akuttsaker.

Vi ønsker at flere barn som ikke kan bo hjemme, kan få bo i fosterhjem hos slekt eller nært nettverk. I dag bor én av fire barn i barnevernet hos familie, og tallet er økende. Mye av økningen skyldes satsingen på familieråd og andre metoder for å finne fosterhjem i barnets slekt og nettverk.

Vi har mottatt en møtehenvendelse fra KIB som vi har til vurdering.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 5, 2017, side 487

Kommenter denne artikkelen