Du er her

EQ

Sjefsinnlevelse Innlevelsesevne er en bra sjefsegenskap. Det betyr ikke at emosjonell intelligens er en meningsfull størrelse.

Ingress til Eva Grindes kommentar i Dagens Næringsliv 27. mars

Bløff EQ betyr lite eller ingenting i praksis slik det defineres og måles nå. Derimot har vi mye kunnskap om hvilke andre holdninger, evner og trekk som er viktige for medarbeideres og lederes ytelse. Vi bør bruke den kunnskapen, og droppe EQ-begrepet.

Linda Lai i Ledernytt 30. mars

Energi Intelligens EQ handler derfor om å fange opp frekvensen til andre og benytte denne informasjonen intelligent. Det er som en radio som fanger opp frekvenser fra ulike radiostasjoner. Hver radiostasjon har sin unike frekvens. Emosjonell Intelligens burde kanskje heller gå under navnet Energi Intelligens fordi det er dette vi egentlig snakker om.

Camilo Løken i Ledernytt, 11. april

Befriende EQ «Vi mennesker trenger god mental balanse for å håndtere en hektisk verden med store endringer», sier [Yuval Noah Harari]. Det er befriende godt å høre en intellektuell superstjerne si dette. Befriende, fordi skepsisen til fenomenet emosjonell intelligens synes å være massiv.

Kathrine Aspaas skriver på NRK Ytring, 16. april

EQ er en bløff Innsikt i egne følelser, empati for andre, hensyn til andres opplevelse, verdsettelse av mennesker, evne til å håndtere følelsesmessige belastninger, med mye mer, er viktige egenskaper. Å redusere dem til ett tall er imidlertid både umulig, uønskelig, og umenneskelig.

Erik Q. J. kommenterer Aspaas sitt innlegg på NRK Ytring. 18. april

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 5, 2017, side 489

Kommenter denne artikkelen