Du er her

Forskningsnotiser

Målretta øving ser bare ut til å forklara ein tredel av variasjonen i evner hos musikarar og sjakkmeistrar.

Ved skilsmisse blir middelaldra kvinner meir einsame enn jamaldra menn i same situasjon.

Personar som lid av alvorleg eteforstyrringar, gjer det svakare enn den friske kontrollgruppa på somme testar.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 8, 2014, side 654

Kommenter denne artikkelen