Du er her

Debattert

Ferie

Høstslipp – I ferien lever vi så tett på hverandre at det er vanskelig å koste utfordringene under teppet, sier Thuen. (…) At ferien gjør det så tydelig for mange at de sliter, er årsaken til at mange går fra hverandre etter ferien. – Vi ser at antallet som søker hjelp øker på høsten, sier Thuen.

VG, 5. juli

Sommerkropp – Sommeren er dommens dag, men dommen er subjektiv. Følelsen av å være mislykket og stygg overstyrer all fornuft, sier Trond Edvard Haukedal, psykolog, foredragsholder og forfatter. Han sier jakten på den «perfekte kropp» blir en kompensasjon når vi ikke føler oss vellykket nok.

Dagbladet, 5. juli

Uten bonus: Det er ikke bare å skru på «hyggeknappen» fordi det er sommer. – Mange oppdager at de får bonusrelasjonen i vrangstrupen. Hovedgrunnen er nok at det eksisterer et usagt krav og en forventning til at alt skal bli så strålende, forteller Kristina Moberg, psykologspesialist

Klikk.no, 6. juli

Psykiske lidelser tar ikke sommerferie: Det er ikke noe særfenomen at kommuner og helseforetak reduserer tjenestetilbud i sommerukene. Tilsvarende skjer i alle deler av landet. Like fullt er det urovekkende at psykiatrien strammer tilbudene, både i kommunene og i helseforetakene for å få avviklet sommerferie. Psykiske lidelser tar ikke sommerferie. Mennesker som sliter tungt med psyken har minst like stort behov for å kunne få hjelp i juli som i oktober.

Leder, Romsdals Budstikke, 7. Juli

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 8, 2014, side

Kommenter denne artikkelen