Du er her

Debatt og Kommentar

Hvorfor er det ikke helt stuerent å trekke inn familien når man jobber med mennesker over 18 år i psykisk helsevern?

Psykologer bør kjempe hardere for å bevare sitt faglige mangfold og sin autonomi. Og også kjempe for andre behandleres autonomi.

Barnesakkyndig kommisjon er nyttig og enkelt. Men det er ikke sikkert at vi skal følge Den rettsmedisinske kommisjonens modell med å holde fast ved det samme systemet i 100 år.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 8, 2014, side 642-647

Kommenter denne artikkelen