Du er her

Reportasje

Å klage på psykologer
Publisert
6. november 2012

Aldri har så mange klaget på psykologer til Psykologforeningen. Det kunne vært verre.

Kontakt over barrierar
Publisert
6. november 2012

Korleis hjelper helsevesenet i Japan pasientar med sjølvmordsatferd? Eg tok permisjon i halvanna år frå profesjonsstudiet for å få svar.

Reportasje
Publisert
6. november 2012

Det er stor forskjell på å vere psykologstudent i Japan og i Noreg. Første overrasking møtte eg allereie då eg skulle presentere meg i fagmiljøa.

Reportasje
Publisert
5. august 2012
Reportasje
Publisert
5. august 2012
Reportasje
Publisert
5. august 2012
Reportasje
Publisert
5. august 2012

Hva slags omdømme har egentlig psykologi som kritisk vitenskap blant andre faggrupper? Tidsskriftet har spurt seks representanter fra noen nabodisipliner to spørsmål: Er psykologi en kritisk vitenskap, og hvordan kan faget best utnytte sitt kritiske potensial?

Reportasje
Publisert
5. august 2012
Reportasje
Publisert
5. august 2012
Reportasje
Publisert
5. august 2012

Sider