Du er her

Reportasje

Reportasje
Publisert
5. juni 2011

– Jeg må komme meg ut og gå, helst hver dag. Gjerne med fotoapparatet, sier Line. Siden hun var 18 har 31-åringen periodevis trengt innleggelse på døgnavdeling.

Tvang i psykisk helsevern
Publisert
5. juni 2011

Når en pasient trenger rolige omgivelser og å komme litt vekk fra medpasientene, kan en tur på hesteryggen være vel så bra som et skjermet rom på avdelingen, mener de på akuttposten ved Reinsvoll sykehus.

Hard kritikk mot revidert diagnosesystem
Publisert
5. april 2011

«Psykiatrien står på kanten av stupet.» Denne gongen kjem ikkje utsegna frå ein brukaraktivist eller ein legekritisk psykolog. Det er redaktøren av diagnosebibelen DSM-IV som slaktar DSM-5, mest fordi den innfører føre-var-diagnosar for psykisk helse.

Brøsetmodellen
Publisert
5. mars 2011

Kirsten Rasmussen og Tore Breivik står skulder ved skulder i aktivitetsbygget på Brøset. Avstanden er kort mellom forskeren og miljøterapeuten i arbeidet med å hjelpe personer som har utført grov vold.

Å leve med depresjon
Publisert
5. februar 2011

Andreas Joner har mange års erfaring med å hjelpe folk til arbeid, blant annet gjennom nav-systemet. – Det er veldig hyggelig å høre Johan Hauknes sin historie om vellykket tilrettelegging, sier psykologen.

Å leve med depresjon
Publisert
5. februar 2011

Johan Hauknes gikk fra 100 prosent sykmeldt til 100 prosent på jobb. Det holdt ikke lenge. Nå jobber han 20 prosent. Målet er å komme tilbake for fullt, og legge depresjonene bak seg. Inntil så skjer, holder han det gående i grensetraktene mellom frisk og syk.

Kognitiv atferdsterapi med barn og unge
Publisert
5. januar 2011

Familiearbeidet er avgjørende når man behandler barn, også ved med tvangslidelser, sier John Piacentini. Forskergruppen hans ved UCLA har utviklet en intensiv familiebehandling. Målet er å hjelpe foreldrene til å ta mindre del i barnets symptomer.

Sjølvskading på utstilling
Publisert
5. desember 2010

Dei siste fem åra har Cizzi skore seg med kniv og nekta kroppen sin mat. Like lenge har venninna følgt henne med kameraet.

Blant fattige i Guatemala
Publisert
5. desember 2010

I en alder av 59 år hadde jeg behov for i en kortere periode å oppleve en annerledes klinisk hverdag. Et gammelt ønske om å dra tilbake til Latin-Amerika, verdensdelen hvor jeg tilbrakte hele barneskoleperioden, ble oppfylt. Jeg fikk reise til Guatemala.

Strid om opptakskriterier ved psykologutdanningene
Publisert
5. november 2010

Gerd Kvale (bildet) trekker seg som dekana ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Begrunnelsen er behovet for å skape ro i organisasjonen etter strid om opptaksordningen til psykologutdanningen.

Sider