Du er her

Reportasje

Om det onde
Publisert
8. mai 2012

Phil Zimbardo har forandret seg. Han er nå mer opptatt av kreftene i situasjoner og systemer som former og forvrenger enkeltmenneskets handlinger.

Om det onde
Publisert
8. mai 2012

Nora Sveaass vil ikke snakke om ondskap.

Reportasje
Publisert
5. mars 2012

De aller fleste barn og unge i Norge er tilfredse med livet sitt. Men de sosiale forskjellene øker, viser ny internasjonal undersøkelse.

Reportasje
Publisert
7. februar 2012

Thomas Joiner vil avsløre mytene rundt selvmord. Kim Larsen råder terapeuter til å snakke om temaet tidlig og tydelig. Nicholas Carr forteller om sin enkle og effektive modell for akuttsamtaler etter selvmordsforsøk.

Reportasje
Publisert
7. februar 2012

– Psykologer må bli mer opptatt av å verne om pasienters sikkerhet. Selvmordsfare står langt nede på lista til de fleste psykologer, det bør være helt på toppen, sier Thomas Joiner, en av verdens ledende forskere på selvmord. Et viktig steg er å avsløre mytene om selvmord, som eksisterer i beste velgående også blant helsepersonell.

Reportasje
Publisert
7. februar 2012

Hvis en pasient vurderer selvmord, kan klinikere forståelig nok bli for opptatt av ikke å få skylden. Det kan hindre dem i å åpne seg for pasienters livsverden, mener psykologspesialist Kim Larsen.

Akuttsamtalar med unge som har skada seg sjølv
Publisert
7. februar 2012

Den verdskjende konsertpianisten Arthur Rubinstein var over 90 år før han fortalde om sjølvmordsforsøket sitt. Denne opplevinga i ungdomsåra gav han syn for at livet kanskje var verdt å leva, trass i alt.

Reportasje
Publisert
5. desember 2011

Det er 10 år siden psykologspesialister på linje med psykiatere fikk myndighet til å utsette folk for tvang i psykisk helsevern. En seier for psykologene, men også for pasientene, fordi psykologene vil bidra til mindre tvang, mente Psykologforeningen. Hvordan gikk det?

Lagspiller:
Publisert
5. november 2011

«Ambulant team er ingen plass for nyutdannede. Vi jobber mye alene, det krever erfaring. En trenger ikke henvisning hit. Vi vektlegger frivillighet, og tilbyr alt fra miljøtiltak til psykoterapi.»

Lagspiller – og vakthund:
Publisert
5. november 2011

«Som brukerrepresentant ved psykiatrisenteret opplever jeg å ha reell innflytelse og å bli lyttet til. Det gir mye glede. Men det krever sitt, og jeg bruker mye tid på å sette meg inn i systemet, i lover og forskrifter.»

Sider