Du er her

Reportasje

Spania: Dramatisk for psykisk helse
Publisert
7. januar 2014

I Spania er en fjerdedel av befolkningen arbeidsledige, av de under 25 år er over halvparten uten arbeid. Psykologforeningen i landet rapporterer om alarmerende økning i depresjon og andre psykiske lidelser.

Reportasje
Publisert
7. januar 2014

Han har ingenting imot å vise sin egen kortfilm pusset opp for et større publikum. Men forskerne bak filmkurset Jørgen Lom deltok på, setter foten ned. De har vetorett.

Reportasje
Publisert
7. januar 2014
Reportasje
Publisert
5. desember 2013
Filmkurs for ungdom som terapeutisk metode: Identitetsforhandling
Publisert
5. desember 2013

Ungdom skaper seg selv ved å filme seg selv for å finne seg selv. I Kamerun, Afghanistan og Norge

Hva gjør vi med mobbing?
Publisert
5. desember 2013

Halvparten av barna i BUP kan ha opplevd traumatiske hendelser. Barn med traumer etter mobbing er blant dem som får hjelp med en ny terapimetode.

Reportasje
Publisert
5. desember 2013

Vi bør alltid være oppdatert på ny kunnskap og tilby de mest anbefalte metodene, mener Tine Jensen.

Psykologi på Internett
Publisert
5. oktober 2013

Ikkje tener dei noko på det. Ikkje haustar dei akademiske poeng. Ikkje gjev det formell kompetanse. Likevel brukar dei dagar og år av livet sitt på å blogga om psykologi.

Brukerrepresentasjon i Psykologforeningen
Publisert
5. oktober 2013

Det sier Bjørn Lydersen i Mental Helse etter å ha lest oktoberutgaven av Psykologtidsskriftet. Der ble ideen lansert om at Psykologforeningens Sentralstyre bør ha en brukerrepresentant.

Psykologtidsskriftets beste fagartikkel
Publisert
5. september 2013

Dei utførte den første landsomfattande studien om førekomsten av seksuelle overgrep i Noreg. No får dei pris for artikkelen. Men funna, som nok ein gong viser kor alminnelege slike overgrep er, skulle dei gjerne vore forutan.

Sider