Du er her

Reportasje

Lagspiller:
Publisert
5. november 2011

«Ambulant team er ingen plass for nyutdannede. Vi jobber mye alene, det krever erfaring. En trenger ikke henvisning hit. Vi vektlegger frivillighet, og tilbyr alt fra miljøtiltak til psykoterapi.»

Lagspiller – og vakthund:
Publisert
5. november 2011

«Som brukerrepresentant ved psykiatrisenteret opplever jeg å ha reell innflytelse og å bli lyttet til. Det gir mye glede. Men det krever sitt, og jeg bruker mye tid på å sette meg inn i systemet, i lover og forskrifter.»

Tvang i psykisk helsevern
Publisert
5. november 2011

Etter å ha oppdaget at han og pasientene hadde helt ulikt syn på hva som er god hjelp, tok psykiater Trond Aarre et oppgjør med den medisinske dominansen i psykisk helsevern. Avdelingssjefen skulle gjerne hatt psykologer blant de ansatte, men klarer seg også bra uten.

Etter terroren: Atle Dyregrov
Publisert
5. september 2011

Det er tøft å be en mamma om å gå til Fretex med tøyet til sin døde sønn. Om å snakke litt mindre om ham. Om å besøke graven hans litt sjeldnere. Men dette blir jobben for noen psykologer når høsten setter inn, sier Atle Dyregrov.

Etter terroren: Tine Jensen
Publisert
5. september 2011

Etter tsunamien i 2004 ringte helsepersonell hjem til norske rammede familier, spurte hvordan det gikk, og om de trengte hjelp. Det satte familiene pris på. «Dere kunne gjerne ringt flere ganger», sa mange av dem. Lærerikt, synes forskeren Tine Jensen.

Etter terroren: Ingrid Sønstebø
Publisert
5. september 2011

Da katastrofen rammet ungdommene på Utøya, rykket brannkorps, helsepersonell, campingturister og hytteboere fra Ringerike ut for å komme til unnsetning. Nå sørger kommunepsykolog Ingrid Sønstebø for at hjelpere som selv trenger hjelp, får det.

Etter terroren: Rolv Mohn
Publisert
5. september 2011

Finn en troverdig røst. Send varme e-postmeldinger. Gjør som Stoltenberg. Dette er blant rådene psykolog Rolv Mohn ga til ledere i arbeidslivet etter terrorhandlingene 22. juli.

Reportasje
Publisert
5. september 2011

Psykologer var til stede for de rammede, og som rådgivere og i media, fra de første kaotiske timene etter terrorhandlingene. Det var en «alle mann til pumpene»-situasjon, og behovet for psykologisk kunnskap var enormt. Vi har møtt fire som var sterkt involvert. Hvordan opplevdes dette for dem? Hva bidro de med, og hva tenker de om veien videre?

Norske psykologer møter sørafrikanske kolleger
Publisert
5. juli 2011

Da Nelson Mandela kom til makten i 1994, overtok han en nasjon traumatisert av et system som bevisst bygget opp under atskillelse og hat mellom folkegrupper. 17 år senere må Afrikas sørligste beboere ennå daglig velge hvordan de vil leve med ettervirkningene av det umenneskelige styret som kneblet samfunnet deres i mer enn 45 år.

Paulsrud-utvalget har konkludert
Publisert
5. juli 2011

Det anvendes for mye tvang i psykisk helsevern, og store geografiske forskjeller i tvangsbruk viser at dagens lovgivning gir rom for ulik praksis, sier Kari Paulsrud. Hun har ledet et regjeringsnedsatt utvalg som vil ha innstramminger.

Sider