Du er her

Reportasje

Stortingsval 2013: Rus, psykisk helse og politick
Publisert
5. september 2013

Dei som har blitt ferdigbehandla ved Phoenix Haga i Østfold er i sju av ti tilfelle rusfrie fem år etter. No skal rusinstitusjonen leggast ned etter å ha tapt eit anbod. Kva tenkjer politikarane på?

Psykologtidsskriftets beste fagartikkel
Publisert
5. september 2013

Dei utførte den første landsomfattande studien om førekomsten av seksuelle overgrep i Noreg. No får dei pris for artikkelen. Men funna, som nok ein gong viser kor alminnelege slike overgrep er, skulle dei gjerne vore forutan.

Valg 2013: Hva gjør vi med mobbing?
Publisert
5. juli 2013

Mobbing gir mange barn og unge langvarige psykiske plager. Det koster samfunnet store summer. Kunnskapsministeren lover nye tiltak.

Valg 2013: Hva gjør vi med mobbing?
Publisert
5. juli 2013

Hun forteller en historie om årevis med mobbing. Etter 18 år som pasient i psykisk helsevern vil Kjersti Fagerbakke for første gang snakke offentlig om det.

Valg 2013. Hva gjør vi med mobbing?
Publisert
5. juli 2013

Psykologer og brukerrepresentanter er enige: Mobbing kan ha alvorlige følger, men vi vet mye både om forebygging av skader og leging av sår. – Fylkesmennene må få hjemmel til å iverksette sanksjoner overfor skoler som bryter loven, sier barneombudet.

Valg 2013: Hva gjør vi med mobbing?
Publisert
5. juli 2013

Hva gjør det med barn å bli holdt utenfor fellesskapet med andre barn? Hvilken pris betaler barnet, og hva koster mobbingen oss som samfunn?

Barnesakkyndighet
Publisert
5. juli 2013

Så godt som ingen har forsket på barnesakkyndiges arbeid. Judith van der Weele kan bli historisk.

Valg 2013: Frafall, sosiale forskjeller og unges psykiske helse
Publisert
5. juni 2013

Hver tredje elev dropper ut av videregående skole. Psykisk helse har mye å gjøre med det. Bør vi snakke høyere om det?

VALG 2013: Frafall, sosiale forskjeller og unges psykisk helse
Publisert
5. juni 2013

Hver tredje elev faller ut av videregående skole. Psykiske vansker er en viktig grunn. Les seks kommentarer om hva som kan gjøres.

VALG 2013: Hva gjør vi med mobbing?
Publisert
7. mai 2013

Hvordan greide en skole i Trondheim å stoppe mobbingen? Og hvordan hindre at barn går med kronisk alarmtilstand i kropp og sjel, selv etter at mobbingen tar slutt?

Sider