Du er her

Reportasje

REPORTASJE
Publisert
5. mai 2014

En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere.

Reportasje
Publisert
5. mai 2014

Det er en myte at eldre personer responderer dårlig på psykoterapi.

Eldrepsykologi:
Publisert
4. april 2014

Antall eldre i Norge vil øke med over 40 prosent i løpet av de neste 16 årene. Vi vet lite om hvor mange av disse som vil utvikle psykisk sykdom, eller hvem som skal hjelpe dem.

Reportasje
Publisert
5. mars 2014

Nettavhengighet er ingen diagnose.

Utenfor arbeidslivet del 2: Norge har flest uføretrygdede
Publisert
5. februar 2014

Hver tiende person mottar uføretrygd i Norge. Er det slik det skal være i verdens beste land? Eller har vi havnet i en trygdespiral vi ikke kommer ut av?

Psykisk helse i arbeidslivet
Publisert
5. februar 2014

Bonde Oddvar Pedersli måtte søke hjelp for en tung depresjon. Bondeorganisasjonene satser nå stort på forebygging av psykiske lidelser blant bønder.

Reportasje
Publisert
7. januar 2014

I 2008 kollapset verdensøkonomien. Alle andre steder enn i Norge har ettervirkningene vært kolossale. Verdens Helseorganisasjon regner med psykologiske følgeeffekter i Europa som kan øke dødsratene på grunn av alkohol og selvmord.

Utenfor arbeidslivet del 1: Europa i krise
Publisert
7. januar 2014
England: Langtidsledighet og kulturer av arbeidsledige
Publisert
7. januar 2014

I England hevdes det at det finnes kulturer av arbeidsledige hvor dårlige holdninger til arbeid arves gjennom generasjoner.

Personvern, forskning, rettigheter og etikk
Publisert
7. januar 2014

Sider