Du er her

Sjikane!

Publisert
1. oktober 2005

Jeg har funnet en lite tillitvekkende side på Internett, der en rekke psykologer og psykiatere – i tillegg til advokater – er karakterisert på en lite saklig måte. Det er oppgitt fullt navn og full adresse på psykologene også! Kan denne type svartelisting være lovlig?

Sjokkert

Det har nylig vært en slik sak oppe for Personvernnemnda der flere psykologer som arbeidet som sakkyndige, hadde blitt «hengt ut» på en hjemmeside. Personvernnemnda avgjorde at dette er fullt lovlig. Hensynet til ytringsfriheten gikk altså her foran interessen til de sakkyndige. Lederen av nemnda, Jon Bing, uttalte til pressen at dette betyr at vi har ytringsfrihet i landet, folk må tåle negative omtaler som ikke er ærekrenkende eller på andre måter blir rammet av annen lovgivning. Internett er et lett tilgjengelig medium, som skaper en ny mulighet for å benytte ytringsfriheten. Ytringsfriheten gjør det også mulig å fremføre sin useriøsitet lettere enn før, slik det åpenbart har vært tilfellet med en del hjemmesider.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 10, 2005, side

Kommenter denne artikkelen