Du er her

Psykologers erfaringer fra akutt psykisk helsevern

Som en følge av ny lovgivning, arbeider et økende antall psykologer i akutt psykisk helsevern, og flere får etter hvert lederansvar. Psykologforeningen får tilbakemeldinger om at psykologer synes det er spennende og utfordrende å ta på seg slike oppgaver. Samtidig er det behov for en bevisstgjøring av hva psykologer kan bidra og bidrar med. I en stressende hverdag er det ofte lite plass til å sette seg ned og tenke gjennom erfaringer og tanker man gjør seg, langt mindre å få skrevet dem ned. Likevel er det nødvendig å løfte seg opp fra det daglige strevet for å systematisere erfaringer, dersom andre skal få full nytte av vår kompetanse.

Psykologforeningen vil gjerne bidra til at psykologers erfaringer fra akutt psykisk helsevern blir beskrevet og synliggjort. Vi vil lage et temanummer av Tidsskriftet basert på kortere bidrag «fra praksis», men håper også å stimulere til leserinnlegg og kronikker i aviser. Vi kan tilby konkret oppfølging og veiledning, og planlegger et morsomt og inspirerende skriveseminar for interesserte bidragsytere, da særlig for psykologer fra akuttavdelinger og ambulante team.

Ønsker du mer informasjon, ta uforpliktende kontakt med visepresident Hanne Reichelt, e-post reic@online.no og redaktør Torkil Berge, e-post torkil@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 10, 2005, side

Kommenter denne artikkelen