Du er her

Åpen retur

Publisert
1. oktober 2005

Jeg har fått tilbud om ny jobb, og har søkt permisjon fra min nåværende jobb. Begge jobber er fast tilsetting. Lederen her (som ellers har gitt permisjon til psykologer som ønsker praksis annet sted i forbindelse med spesialiseringen) hevder at man ikke kan få permisjon fra en fast stilling for å tiltre annen fast stilling. Stemmer dette?

M. Fast Grunn

Det er ingen regel i lovverket eller avtaleverket som setter et slikt forbud mot å gi permisjon. Det er i tilfelle et prinsipp sykehuset selv har funnet opp, og som de benytter som sin (helt lovlige) personalpolitikk. Om en slik hjemmelaget regel er klok, er imidlertid et helt annet spørsmål. Det er til opplysning ikke ulovlig å være uklok. Konklusjonen er at de kan gi permisjon, men de er ikke forpliktet til å gi permisjon. Ta permisjonsspørsmålet rolig opp med din leder en gang til.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 10, 2005, side

Kommenter denne artikkelen