Du er her

Tillitsvalgtkurs

Det planlegges et tredagers tillitsvalgtkurs 16.–18. november i Oslo-området. Målgruppen for kurset er tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på slike kurs, eller som ikke har deltatt på lang tid. Temaer som tas opp er aktuelle bestemmelser i arbeidslivets lov- og avtaleverk, arbeidsavtaler, samarbeid og medbestemmelse i arbeidslivet, regler ved oppsigelser og omstillinger, tariffoppgjør og lønnspolitikk, forhandlingsteknikk med mer. Tillitsvalgte fra alle tariffområder kan delta. Påmelding og henvendelser til Lisbet Jonassen, tlf 23 10 31 31, e-post lisbet@psykologforeningen.no. Påmeldingsfrist er 15. oktober.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 10, 2005, side

Kommenter denne artikkelen