Du er her

– Positiv psykologi vil overta

– Positiv psykologi vil bli «mainstream» og kaste den medisinske modellen ut av psykologifaget. Jeg tror at dette paradigmeskiftet vil skje raskt, sier førsteamanuensis Hilde Eileen Nafstad.

Publisert
1. oktober 2005

Positiv psykologi skaper et stort engasjement. Flere mener at man nå står overfor et viktig perspektivskifte i psykologifaget.

Nafstad holdt et foredrag om individualitet og fellesskap under årets psykologikongress. Hun har i lang tid deltatt i og fulgt utviklingen av positiv psykologi internasjonalt.

– Interessen for positiv psykologi er enorm, og den er nå veldig sterk i Europa. Det var helt tydelig på den andre europeiske konferansen om positiv psykologi, som jeg deltok på i Verbania Pallanza i Italia i fjor. Martin Seligman har maktet å integrere feltet, slik at man kaster ut den medisinske modellen og heller vektlegger styrker, positive verdier og dyder. Innenfor akademia er det nå en gruppe som sier «hør her, vi må få til andre verdensbilder», sier Nafstad.

Valg og politikk

I en høst preget av stortingsvalget håper hun at de politiske partiene etter hvert vil se menneske som et grunnleggende sosialt vesen – og ikke som noe som er isolert og som har en sosial side.

Hun er sterkt kritisk til hvordan den globaliserte neoliberalistiske ideologien preger det norske samfunnet. En ideologi med en større vektlegging av egeninteresse og konsum, enn fellesskap, ansvar og plikter i samfunnet.

Språkets betydning

– Det er gjennom språket vi griper virkeligheten. Som psykologer må vi forstå rammen rundt oss i dag. Vi må forstå hva ord som «kjøpe», «selge» og «forbruk» gjør med oss. Forstår vi ikke dette, kan vi ikke hjelpe mennesker, sier Nafstad.

Hun mener vi er på feil spor når målet for terapi er å bli en bedre forbruker i det materielle samfunnet.

Samfunnsendring og -kritikk

– Vi må endre samfunnet og ikke bare forlange at mennesket skal bli mer dydig. Jeg tror den positive psykologien kommer til å overta, og at dette paradigmeskiftet vil skje raskt. Vi kan ikke patologisere alt i samfunnet. Mange vanlige mennesker er lut lei av å bli behandlet som en vare og forbruker. Opprøret skjer hos grasrota, sier Nafstad.

Hun mener dagens positive psykologi er for svak på samfunnskritikk, selv om det finnes enkelte gode kritikere innenfor rekkene, som Tim Kasser og Barry Schwartz.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 10, 2005, side

Kommenter denne artikkelen