Du er her

Jusskurs for tillitsvalgte

Den 8. desember vil det bli gjennomført et dagskurs for tillitsvalgte. Kurset vil ta opp aktuelle juridiske emner for psykologtillitsvalgte – som individuell arbeidsrett og ulike helselover og forskrifter. Påmelding innen 1. november til Lisbet Jonassen, lisbet@psykologforeningen.no, tlf 23 10 31 31.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 10, 2005, side

Kommenter denne artikkelen