Du er her

Utvalg skal se på sakkyndiges rolle i barnevernet

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal se på de sakkyndiges rolle i barnevernet. – Barnevernssaker er særdeles inngripende for den det gjelder, og jeg vil sikre at det er gode kontrollrutiner når det gjelder bruken av sakkyndige i barnevernet, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

I de fleste vanskelige barnevernssaker oppnevnes det sakkyndige blant annet for å utrede foreldrenes omsorgsevne og barnets omsorgsbehov. – Med jevne mellomrom kommer det kritikk mot dette systemet, om de sakkyndiges habilitet i forhold til den kommunale barneverntjenesten, og av deres arbeid og metoder, blant annet bruk av tester. Det er viktig å ta kritikken på alvor, og jeg setter derfor ned dette utvalget, sier Dåvøy.

De sakkyndiges arbeid er i dag kvalitetssikret på ulike måter. Utvalget skal se på om det bør etableres et særskilt kontrollorgan som innebærer etterfølgende kontroll og kvalitetssikring av sakkyndiges rapporter i barnevernssaker. Utvalget skal utrede hvilke oppgaver kontrollorganet skal ha.

Sammensetning av utvalget:

Psykolog Haldor Øvreeide, Bergen (leder), Psykiater Berit Grøholt, Oslo, Fylkesnemndsleder Randi Skar, Oslo, Tingrettsdommer Hilda Gerd Kolbjørnsen, Trondheim, Advokat Geir Hovland, Moss.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 10, 2005, side

Kommenter denne artikkelen