Du er her

Leserne spør

Publisert
1. oktober 2005
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 10, 2005, side 947

Kommenter denne artikkelen