Du er her

Liten kveldspraksis

Publisert
1. oktober 2005

Hva slags retningslinjer har privatpraktiserende psykologer uten trygdeavtale for føring av pasientjournaler? Er det opp til meg selv å avgjøre om jeg skal føre journaler, eller er jeg pålagt det?

Ny i faget

Dette er regulert i journalforskriften som hører inn under helsepersonelloven. Plikten til holde journal gjelder uansett hvordan helsehjelpen finansieres. Det er nøyaktig de samme lovene som gjelder i ditt tilfelle som for et stort sykehus. Slå opp på www.lovdata.no/lover/helsepersonelloven/sentrale forskrifter/forskrift om pasientjournal.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 42, nummer 10, 2005, side

Kommenter denne artikkelen