Du er her

Antidepressiver gir raskere svingninger

Personer med bipolar diagnose og hyppige stemningssykluser bør holde seg unna antidepressiver, skal man basere seg på funnene fra en ny studie.

Antidepressiver (SSRI) bidrar til flere emosjonelle svingningene for en spesifikk gruppe pasienter med bipolar lidelse, ifølge en ny studie i tidsskriftet Journal of Affective Disorder. Enkelte pasienter med bipolar lidelse opplever hyppigere emosjonelle episoder enn andre, det vil si fire eller flere maniske eller depressive episoder i løpet av 12 måneder. I denne studien var det nettopp denne gruppen som fikk forverret klinisk effekt av medisinering med antidepressiver.

Studien er den første randomiserte kliniske studien hvor man tester funn fra tidligere observasjonsstudier, og forskerne mener studien bekrefter erfaringer med at antidepressiv medisin er knyttet til risiko for enkelte pasienter.

Forskerne plukket ut 68 personer diagnostisert med bipolar lidelse, inkludert 18 personer de identifiserte som «rapid cyclers». Alle pasientene hadde vist tilfriskning i minst to måneder samtidig som de både tok en form for antidepressiv og en form for stemningsstabiliserende medisin. Individene ble deretter randomisert i to grupper; en gruppe hvor man videreførte behandling med antidepressiv medisin, og en gruppe hvor denne medisinen ble seponert, mens den stemningsstabiliserende medisinen ble videreført.

I gruppen som opprettholdt antidepressiv medisinering, hadde alle, unntatt personene med raske stemningssvigninger, få om noen depressive episoder. I gruppen med «rapid cyclers» som opprettholdt antidepressiv medisinering, hadde de fleste pasientene 2–4 depressive episoder, det vil si en tredoblet forekomst av depressive episoder det første året under oppfølgingen sammenlignet med de andre i denne gruppen.

Selv om utvalgsstørrelsen i denne studien var begrenset, påpeker forskerne at funnene har verdi da de «støtter tidligere påstander om begrenset klinisk nytteverdi og mangel på sikkerhet i langtidsbehandling [med antidepressiver] for pasienter [med bipolar lidelse].»

Referanse El-Mallakh, R. S., Vöhringer, P. A., Ostacher, M. M., Baldassano, C. F., Holtzman, N. S., Whitham, E. A., … & Ghaemi, S. N. (2015). Antidepressants worsen rapid-cycling course in bipolar depression: a STEP-BD randomized clinical trial. Journal of affective disorders, 184, 318–321. doi:10.1016/j.jad.2015.04.054.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 12, 2015, side

Kommenter denne artikkelen