Du er her

Fra arkivet: 2004

Samfunnspsykologien gir klinikere med bredde

Myndigheter og brukere ønsker sammenheng og helhet i behandlingssystemet. Det øker behovet for en bredere og mer fleksibel klinikerrolle. Spesialiteten i samfunnspsykologi er særlig innrettet på å gi kompetanse til å jobbe i offentlige systemer.

Ut fra egne erfaringer, både som spesialist i samfunnspsykologi og etter å ha hatt ansvar i veiledningsgrupper i utdanningsprogrammet for samfunnspsykologer, ser jeg at denne spesialiteten har gitt deltakerne faglig påfyll, holdninger, entusiasme og trygghet til å stå i offentlige stillinger.

De aller fleste samfunnspsykologer i offentlig virksomhet innehar stillinger som i hovedsak har direkte kliniske oppgaver. Psykologene i kommunale stillinger må forholde seg til brukerens familier, barnehager, skoler, sosialkontor, barne- vern, trygdekontor, fastlege osv. Også innen spesialisttjenestene er det et stadig økende press på å samarbeide og delta i oppgaver sammen med hjelpetjenester rundt brukerne i lokalmiljøet.

(…)

Mental Helse og andre brukerorganisasjoner er sterke pådrivere i en slik retning. En bredere og mer fleksibel klinikerrolle vil være bedre egnet til å fylle de krav og forventninger som stilles til psykologer i de offentlige systemer i framtida.

(…)

Spesialiteten i samfunnspsykologi er et godt alternativ for psykologer som har tenkt å jobbe i det kliniske feltet, men også for dem som har tenkt å jobbe mer indirekte med menneskers psykiske helseproblemer i et større perspektiv. Det mest sentrale vil være en formidling av en samfunnspsykologisk forståelse av psykiske helseproblemer. En samfunnspsykologisk ramme kan gi årsaksforståelse og løsningsperspektiver som innebærer flere valg og større muligheter, både for det kliniske arbeidet og for forebyggende virksomhet. (…)

Jan B. Moe i medlemsnytt, desember 2004

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 12, 2015, side 1074

Kommenter denne artikkelen